Tomislav Vuković

  • Tomislav Vuković, dipl.ing.građ.
  • voditelj sektora
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Tomislav je završio matematičku gimnaziju u Osijeku 1994. godine. Na Građevinskom fakultetu - smjer Hidrotehnika Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. godine čime je stekao stručni naziv diplomiranog inženjera građevine. Od 2001. do 2005. godine radi u Vodovod Osijeku u službi razvoja. U tvrtku Hidroing dolazi 2005. godine te radi na poslovima vezanima za navodnjavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Od 2008. godine je voditelj sektora za odvodnju otpadnih voda. Dobitnik nagrade Kolos Hrvatske komore inženjera građevine za izuzetna dostignuća u struci za stručni smjer HIDROTEHNIKA 2012. godine.

PROJEKTI
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE BELI MANASTIR - Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglo...
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE SEMELJCI - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE BIBINJE SUKUŠAN - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bibinje Sukošan
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA ČEMINAC I NOVI ČEMINAC
GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ŠAG I NARD I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNINH VODA TE IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA KANALIZACIJSK...
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJA ČEPIN - 1. FAZA
KONCEPCUSKO RJEŠENJE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE ĐURĐENOVAC
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE RIJEKA - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA CRPNE STANICE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE I PRATEĆIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA...
IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE BIBINJE SUKUŠAN - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bibinje Sukošan
IDEJNI PROJEKT DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK
STUDIJA IZVODLJIVOSTI S IZRADOM APLIKACIJE ZA KOHEZIJSKI FOND ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ...
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
GLAVNI PRIJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA Rekonstrukcija postojećih kanalizacij...
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA ČEMINAC I NOVI ČEMINAC
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ŠAG I NARD I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
IDEJNI PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA SOPJE, SOPJANSKA GRDE , KAPINCI I VAŠKA
IDEJNI PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA GRABIĆ, MARKOVO, MEDINCI, NOVA ŠAROVKA I NOVI SENKOVAC
KONAČNA VERZIJA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I IZRADA APLIKACIJE ZA EU FONDOVE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA VODOKOMUNALNE INFRASTR...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNINH VODA TE IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA KANALIZACIJSK...
GLAVNI PROJEKT ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA VOĆIN UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA VOĆIN
IDEJNI PROJEKT I STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA
ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZA NASELJA: HABJANOVCI, CRET, NOVAKI, BROĐANCI, BIZOVAC, LADIMIREVCI, SAMATOVCI, SATNICA...
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ČEPIN I LIVANA PO FAZAMA
GLAVNI PROJEKT ODVODNJA OTPADNIH VODA SLIVNOG PODRUČJA ČEPIN SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČEPIN I LIVANA I....
IDEJNI PROJEKT INFRASTRUKTURE, LUKA SLAVONSKI BROD
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA GRADA VALPOVA, PODSUSTAV MARJANČACI, ZELČIN, IVANOVCI, HARK...
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JUŽNE OBALE LUČKOG BAZENA LUKE OSIJEK - PODLOGA ZA PRESELJENJE TERMI...
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JUŽNE OBALE LUČKOG BAZENA LUKE OSIJEK - PODLOGA ZA PRESELJENJE TERMI...
IDEJNI PROJEKT INFRASTRUKTURE, LUKA SLAVONSKI BROD