Osnutak / povijest
Održavanje kvalitete
Nagrade

Trgovačko društvo Hidroing d.o.o Osijek osnovano je 1990.g. kao tvrtka u privatnom vlasništvu i registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku za obavljanje djelatnosti projektiranja, nadzora, konzaltinga i inženjeringa u području vodnog gospodarstva.

Tvrtka je specijalizirana za izradu projekata i obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta hidrotehničkih objekata kao što su sustavi vodoopskrbe i obrade vode za piće. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sustavi za navodnjavanje, regulacije vodotoka i projektiranje luka u riječnom prometu, te nadzor nad izvođenjem svih hidrotehničkih objekata.

Široki spektar djelatnosti obuhvaća izradu studijske dokumentacije za projekte koji se financiraju iz EU fondova, kao i studije utjecaja na okoliš i elaborate iz područja hidrotehnike.

  • Oy5ykjjsepivhwbo3mx8
  • I0rigtstv8q7jxymogso
  • Nxf1jj7ecnjm0cjoc17w
  • Bn6wdroktl1g7pjtzjdp