O nama

Trgovačko društvo Hidroing d.o.o Osijek osnovano je 1990.g. kao tvrtka u privatnom vlasništvu i registrirana u Trgovačkom sudu u Osijeku za obavljanje djelatnosti projektiranja, nadzora, konzaltinga i inženjeringa u području vodnog gospodarstva.

Specijalizirana smo tvrtka za izradu projektne dokumentacije, tehničkih rješenja i obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta hidrotehničkih objekata kao što su sustavi vodoopskrbe, odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, navodnjavanja, regulacije vodotoka, studija utjecaja na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te projektiranje i nadzor nad izgradnjom luka u riječnom prometu, kao i projektiranje objekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Široki spektar djelatnosti obuhvaća i projekte iz područja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, a naročito izrada projekata za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

Tvrtka raspolaže stručnim kadrom s iskustvom na izradi studijske dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova.

Saznaj više

Tvrtka pruža usluge izrade slijedeće dokumentacije

  • Studije izvedivosti za hidrotehničke sustave (vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanje otpadnih voda)
  • Masterplan dokumentacija
  • Koncepcijska rješenja
  • Idejni, glavni i izvedbeni projekti
  • Studije utjecaja na okoliš
  • Ekonomske, sociološke i financijske studije za hidrotehničke i komunalne sustave
  • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji hidrotehničkih objekata
  • Dokumentacija za EU natječaje

Suradnja i iskustvo

Tvrtka Hidroing d.o.o. je kroz svoje poslovanje i radom na najznačajnijim projektima ostvarila dugogodišnju suradnju s ekspertima iz svih područja projektiranja i inženjeringa te je kroz ugovore o suradnji u mogućnosti ponuditi potrebne usluge.

Stručnjaci Hidroing-a sudjelovali su u mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu gdje su dali zapažene referate iz područja korištenja i zaštite voda, a naročito na području zaštite štetnog djelovanja rada i sprečavanja poplava u slivu Drave i Dunava.

Suradnju ostvarujemo sa znanstvenim institucijama kao što su Građevinski fakultet iz Zagreba i Osijeka, Zavod za biologiju Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka, Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba, Techniche Universitat Darmstat IWAR Institute, kao i nizom institucija i renomiranih tvrtki iz domaćeg i međunarodnog okruženja.

Stručnjaci Hidroing-a sudjelovali su u mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu gdje su dali zapažene referate iz područja korištenja i zaštite voda, a naročito na području zaštite štetnog djelovanja rada i sprečavanja poplava u slivu Drave i Dunava.

Suradnje

Pogledajte naše reference