Detalji projekta

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJA ČEPIN - 1. FAZA

Investitor:Urednost d.o.o. Čepin

Sektor:Nadzor i građenje

Glavni projektant:Tomislav Vuković