Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA CRPNE STANICE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE I PRATEĆIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA - I. FAZA

Investitor:Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Zdenko Tadić, Tomislav Vuković

Suradnici:Branimir Barač, Hrvoje Dunđer, Srđan Rodić, Nenad Šonjić, Igor Tadić