Nenad Šonjić

  • Nenad Šonjić, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Nenad je diplomirao na stručnom studiju GF u Osijeku 2008. godine. Od 2002. do siječnja 2007. godine bio je član projektantskog tima tvrtke "Projektum ZAZ" Osijek, nakon čega se pridružio našem timu u sektoru "Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda" kao obrađivač-informatičar, a nakon završenog stručnog studija kao projektant suradnik na Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Sveučilišni diplomski studij je završio 2012. godine na GF u Osijeku i stekao zvanje magistar inženjer građevinasrtva. Trenutno radi kao projektant na Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. uz primjenu računalnih aplikacija i programa za modeliranje AutoCAD, Canalis, 3d max i Revit.