Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE BELI MANASTIR - Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir

Investitor:Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Tomislav Vuković

Suradnici:Nenad Šonjić