Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ŠAG I NARD I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor:Dvorac d.o.o. Valpovo

Sektor:Odvodnja otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Tomislav Vuković

Projektanti:Ivana Garić, Tomislav Vuković

Suradnici:Goran Đurica, Toni Ratković, Nenad Šonjić