Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE SEMELJCI - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci

Investitor:Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Tomislav Vuković

Suradnici:Branimir Barač, Nenad Šonjić, Igor Tadić