Detalji projekta

PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Investitor:Dvorac d.o.o. Valpovo

Sektor:EU fondovi i studijska dokumentacija

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Detalji:Pdf icon