Detalji projekta

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA GRADA VALPOVA, PODSUSTAV MARJANČACI, ZELČIN, IVANOVCI, HARKANOVCI I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor:Dvorac d.o.o. Valpovo

Sektor:Odvodnja otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivana Garić, Tomislav Vuković

Suradnici:Goran Đurica, Toni Ratković