Detalji projekta

ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZA NASELJA: HABJANOVCI, CRET, NOVAKI, BROĐANCI, BIZOVAC, LADIMIREVCI, SAMATOVCI, SATNICA I PETRIJEVCI, SPOJNI VODOVI I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KAPACITETA DO 9900 ES NA DIJELU PARCELE KČBR. 1515/9 U K.O. PETRIJEVCI

Investitor:Dvorac d.o.o. Valpovo

Sektor:Odvodnja otpadnih voda, Komunalna hidrotehnika

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivana Garić, Tomislav Vuković

Suradnici:Goran Đurica, Toni Ratković