Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK

Investitor:Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Tomislav Vuković

Suradnici:Branimir Barač, Luka Šibalić, Nenad Šonjić