Detalji projekta

STUDIJA IZVODLJIVOSTI S IZRADOM APLIKACIJE ZA KOHEZIJSKI FOND ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

Investitor:Virkom d.o.o. Virovitica

Sektor:EU fondovi i studijska dokumentacija

Projektanti:Branimir Barač, Luka Šibalić, Zdenko Tadić, Tomislav Vuković

Suradnici:Vjekoslav Abičić, Igor Dundović, Igor Tadić