Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE RIJEKA - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka

Investitor:KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Tomislav Vuković

Suradnici:Branimir Barač, Nenad Šonjić, Igor Tadić, Barbara Županić