Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA GRABIĆ, MARKOVO, MEDINCI, NOVA ŠAROVKA I NOVI SENKOVAC

Investitor:Komrad d.o.o. Slatina

Sektor:Komunalna hidrotehnika

Projektanti:Tomislav Vuković

Suradnici:Nenad Šonjić

Detalji:Pdf icon