Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT I STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA

Investitor:Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda, Komunalna hidrotehnika

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Antonija Barišić Lasović, Tomislav Vuković, Ivan Radeljak

Suradnici:Nenad Šonjić