Detalji projekta

GLAVNI PRIJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA Rekonstrukcija postojećih kanalizacijskih cjevovoda sustava odvodnje Virovitica

Investitor:Virkom d.o.o. Virovitica

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Luka Šibalić

Projektanti:Luka Šibalić, Tomislav Vuković

Suradnici:Hrvoje Dunđer, Srđan Rodić, Nenad Šonjić