Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ČEPIN I LIVANA PO FAZAMA

Investitor:Urednost d.o.o. Čepin

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivana Garić, Luka Šibalić, Tomislav Vuković

Suradnici:Goran Đurica, Toni Ratković