Marija Grizelj

  • Marija Grizelj, dipl.ing.građ.
  • voditelj odjela
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Marija je završila srednju školu: CUO “Braća Ribar” Osijek : matematičko-informatički smjer; maturirala 1984.g., te Fakultet građevinskih znanosti u Osijeku; diplomirala 1989.g., te stekla stručni naziv diplomiranog inženjera građevine. Tijekom školske godine 90./91. radila kao profesor matematike. Između 1992. i 1995. godine radila je kao rukovoditelj gradilišta te voditelj tehničke pripreme u tvrtki Gradnja d.d. Osijek. Od godine 1995. zaposlena je u tvrtki Hidroing d.o.o. Osijek, gdje trenutno radi kao voditelj sektora vodoopskrbe te ovlašteni projektant. Tijekom zaposlenja u tvrtki Hidroing d.o.o. radila je na raznim poljima hidrotehnike. U pogledu vodoopskrbe radila je Master planove za vodoopskrbne mreže, projekte građevina (crpilišta, vodospreme, vodotornjevi, Booster stanice), planove razvitka vodoopskrbe pojedinih sustava, matematičko modeliranje, te u sklopu tehničko-ekonomskih analiza procjene troškova izgradnje, financijske aspekte poslovanja i financijske učinke ulaganja u vodoopskrbne sustave. Njen rad na polju sustava odvodnje obuhvaća matematičko modeliranje, studije odvodnje i zaštite voda, projekte mreža otpadnih voda te analize sustava odvodnje u šest županija. Ostali projekti i vješine uključuju plan razvitka sustava plinofikacije te sustave navodnjavanje kao i iskustvo rada u AutoCAD-u, Water i Sewer software-u. Od profesionalnih organizacija član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva, USAID-a, AMCA-Mursae (Udruga diplomiranih inženjera) - član predsjedništva i Povjerenstva za praćenje i osiguranja kvalitete visokog obrazovanja i usklađenosti s normom ISO 9001 - vanjski suradnik.

PROJEKTI
POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE SA ZAHVATA IZ RIJEKE DRAVE U GATU KAPACITETA 75 l/s
REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA I DODOEZINFEKCIJU ERNESTINOVO
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA ZMAJEVAC
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
DIJAGNOSTIČKA ANALIZA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM OBJEKATA GRADA OSIJEKA
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
ELABORAT ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUTIVNOM P...
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA LUG SUBOTIČKI
REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA I DODOEZINFEKCIJU ERNESTINOVO
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA ZMAJEVAC
POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE SA ZAHVATA IZ RIJEKE DRAVE U GATU KAPACITETA 75 l/s
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
ELABORAT POSTOJEĆEG STANJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA ERDUT I IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA N...
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
NOVELACIJA PLANA RAZVITKA VODOOPSKRBE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT I ELABORAT STANICE ZA PODIZANJE TLAKA NA VODOCRPILIŠTU I POSTROJENJU ZA PRIPREMU PITKE VO...
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZATVARANJA PRSTENA BEKETINCI
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT CRPILIŠTA KUĆANCI ĐAKOVAČKI
IDEJNI PROJEKT PRIPREMA VODE ZA PIĆE GRADA OSIJEKA (faza II) IZGRADNJA SUSTAVA DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK