Detalji projekta

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT I ELABORAT STANICE ZA PODIZANJE TLAKA NA VODOCRPILIŠTU I POSTROJENJU ZA PRIPREMU PITKE VODE PROSINE 30 l/s

Investitor:Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir

Sektor:Vodoopskrba

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Marija Grizelj, Dražen Šimić, Zdenko Tadić