Dražen Šimić

  • Dražen Šimić, dipl.ing.arh.
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

PROJEKTI
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT I ELABORAT STANICE ZA PODIZANJE TLAKA NA VODOCRPILIŠTU I POSTROJENJU ZA PRIPREMU PITKE VO...