Detalji projekta

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM OBJEKATA GRADA OSIJEKA

Investitor:Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek

Sektor:Nadzor i građenje

Glavni projektant:Marija Grizelj, Zdenko Tadić