Tomislav Kržak

  • Tomislav Kržak, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

PROJEKTI
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
STUDIJA PROTOČNOSTI STAROG KORITA RIJEKE DRAVE UZ HE DUBRAVU
STUDIJA PROTOČNOSTI STAROG KORITA RIJEKE DRAVE UZ HE ČAKOVEC
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOCRPILIŠTA JARČEVAC - REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU PITKE VODE NA VO...
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK